BejelentésEgyiptomi archaikus naptárak vallomásai
A hitvilág virtuális valósága

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


 

BARNA  LÁSZLÓ

                                                                                             

 

                                             

                 HUNGARY                                                                        

 PETROGLIFÁK

A petroglifák, mint ahogy a legkülönfélébb bronzkori-ókori jelképek, `rejtélyes` építészeti objektumok, archaikus időszámítások, mítoszok/regék/népmesék, horoszkóp-szimbólumok és maga a vallás eredete egy másik világot takar. Ez a másik világ a jelen fizikai feltételei között nem értelmezhető semmiféle természettudományos logikával, ezért mint őseink puszta képzelgése van elkönyvelve a köztudatban. A Van Allen-övek 1958-as felfedezéséig szinte esély sem volt a feltételezésére/bizonyítására, hogy egykoron éjszakáról éjszakára 3D-ben folyt a free mozielőadás, ahol plazmaképernyő az egész égbolt. Mondhatnánk úgy is:-esténként nem a TV-távkapcsolóért nyúltak, hanem kinéztek az ablakon. Ne ragadjunk le az ókor végénél, terjesszük ki mintegy az i.sz.~12. sz.-ig ezt a folyamatot-kezdete pedig az idők homályába vész.                                                             Jelen fizikai feltételek mellett nem látunk semmit a Földet körbefogó plazma áramlási gyűrűkből, de (hála az űrszondás kutatásoknak) ismert a térben elfoglalt helyzete, a különböző energiaszintek földfelszíntől mért magasságai. Ne vonjuk bele a sarki fény magasságát (~80-~120 km, erős naptevékenység esetén akár ~2000 km). A sarki fény jelenleg is látható, ám viszonylag szűk környezetből, és itt a légkör változékonysága miatt csak igen ritkán észlelhető némileg szabályos fényalakzat, inkább kaotikus változékonyság a jellemző. A petroglifák, stb. azonban nem erről szólnak!                                                      A jelenleg fennálló dipól földmágneses tér nem teszi lehetővé - a sarki területeket/~100 km-es magasságot kivéve- a nagyobb magasságokban/teljes földrajzi szélességeken (látható) plazma/ionizációs folyamatok kialakulását. A földmágneses tér eredetét és a Van Allen-övek folyamatai tulajdonságait a mai napig nem tisztázták az ezzel foglalkozó szakemberek - mert egyszerűen nem mérhető, ill. túlságosan összetett. Ha még a jelen kori helyzet sem tisztázott teljes mértékben, akkor időben visszafele következtetni sincs miből, ezért a jelenlegihez hasonló van feltételezve múltunkra is (már ami jelenleg ismert).     Ha mégis szeretnénk valamilyen bizonyítékot találni múltunk plazma/ionizációs folyamatai szemmel láthatóságára, nem fordulhatunk máshová, mint a fennmaradt objektumok/leletek jelentéstartalmai vizsgálatához. Erre az archaikus naptárak/időszámítások és más, `rejtélyes` objektumok egymással való kapcsolata keresése látszik az egyik legalkalmasabbnak.                                      

 

A fenti ábra olyan bizonyítási alap, amelyből kiindulva egyértelműen levezethető sok más egykori, számszerűsíthető adat, logikus feltételezés a továbbiakra nézve. Nem hit, hanem számítással/szerkesztéssel való ellenőrzés, ill. a mindenki által elérhető információkkal való összevetés ajánlott a megítéléséhez. A Linkek-tárban megtalálható az egyes napokra érvényes Nap-deklinációs szögek táblázata. A déli Nap deklinációi természetesen megegyeznek számértékükben az `éjféli` Nap-állásokkal, csak az előjel különbözik.                                  

A fenti ábrák a Föld árnyékkúpja (északi alkotó) éjféli helyzetei és a 14 napos osztásközű ősi egyiptomi kőbe faragott naptár közötti kapcsolatot szemléltetik. A deklinációs szögek, ill. különbségek kijelölik a ~4000-4100 km magasságban lévő mértékadó plazma-nívófelületet. A naptár 71.-182. éjfelei között a `felső világ` helyezkedik el-e két időpont Gízából látszó irányszöge a gízai piramisok oldal-irányszögei is. 

                  

 

 

 

alt="" />ar.5mp.eu/honlapkepek/istar/aQbM10SInt/nagy/2018.jpg" alt="" width="470" height="352" />

                                     

                                                                                   

 

 

                                                                                                 

                                                                                                  

                                                                            

 

 A fenti korondi edények tükrözik az egykori éjszakai látványképeket. A tányérok mintegy `alulnézetből`, a kancsók pedig `profilból` mintázzák a plazma/hagymahéjszerkezetet. Nem ok nélkül használták őket halottak-napi, vallásos szertartásra egyes román falvakban (pomána)!                                                                                      

 

A szárnyas egyiptomi jelkép tükrözi az egyes plazmahéjak eltérő viszonyait elkülönülő ionizációs színképeivel. Felül/középütt látható Aton, vagy Ré, az Éjféli Napistenség! 

 

 

Talán humorosnak hangzik, ahogyan egyes körökben beállítják:-már az ősember is szeretett mozizni!-. Ne feledjük el a lényeget-itt a Föld-mag jelenleginél aktívabb, és más formájú tevékenysége folyt, ami vezérelte a plazma/ionizációs egykori filmet. Ahogyan az archaikus naptárakból kiderül, erősen befolyásolta a globális klímaviszonyokat, helyi térségekben pedig időciklusosan az időjárást. Nem feltétlenül ok nélkül zajlottak a nagy népvándorlások (és ide tartoznak azok az afrikai törzsi helyezkedések is, amikor fél földrésznyit vándoroltak igencsak rövid idő alatt, a `mini` jégkorszakok, tatár/török  terjeszkedés stb.). Az erőteljesen megnövekvő elektromos töltéssűrűség, a mag-aktivitás által kiváltott köpeny-anyag áramlások keltette folyamatos  kéregrezgések (hiszen erről is szólnak a naptárak/néphagyományok!), mindez egyszerre ellehetetlenítené a jelen `modern` társadalmi-technikai felépítést. Ami a bronzkori/ókori civilizációk számára nem okozott végzetes katasztrófát, mivel eleve nem volt minek tönkremenni, az a mi számunkra egészen másként jelentkezne.   Nem a `mozizás`, hanem az azt kiváltó Föld-benső tevékenység itt a lényeg, ami időben úgy mutatkozik:-sokezer éven át zajlott kisebb-nagyobb megszakításokkal/erősségi változásokkal, így inkább ez az utóbbi ~800 év, a jelenkor `nyugalmi időszaka` a kivétel. Erősen indokolt feltételezni:-az archaikus korok megalit-építkezései lehetőségéhez maga a földkéreg rezgésállapota nyújtotta az `ingyen-energiát`. Akár a görögöknél, akár Egyiptomban vagy a mayáknál stb. számontartották valamelyik istenség égi képe mutatkozásához a vele járó földrengést. Ez visszafele is igaz:-űrszondákkal kísérlik meg a mágneses mező változásából a földrengés-előjelzést. A különbség csak annyi:-a műszerek érzékelik azt a változást, amit annakidején a földfelszínről láthattak. Példa erre a múlt század eleji székelyföldi néprajzi gyűjtésből:-`Három (mások szerint négy) hal tartja a Földet. Ezek három évente megfordulnak-akkor van földrengés!` (Nem új dolog, hogy sok esetben a Földet felülről, mintegy fonálon tartja az ég-az ősi hitvilág szerint). Az égi halak képei pedig számos kultúrhagyományban fellelhetők. Nem feltétlenül haladt előre a civilizáció fejlődése csigalassúsággal a középkor közepéig!          

A fenti kalibrációs függvény nagy léptékben -valószínűsíti az egyes történeti korokra jellemző Földmag-aktivitást. Magasabb szintű aktivitás jelentősebb N-C átalakulással és egyúttal jelentősebb kéregrezgés-állapottal járt - amit felhasználhattak megalit-építkezéshez. Ez különösen érvényes lehetett a törésvonalak zónájában és viszonylag `kisebb` kéreglemezekre (kontinentális/óceáni talapzat-átmenetek, Sínai-fsz. ...). Ekkor nem a jelenlegi értelemben vett, kis kiindulási mélységű rengésekről lehetett szó.  Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!